Gruvturen i TeknikensHus

Partners & projekt

Allt sedan starten har Teknikens Hus haft nära samarbete med det regionala näringslivet och den akademiska världen liksom med andra stiftelser och organisationer.

I samarbeten med våra partners har såväl permanenta och tillfälliga utställningar som programverksamhet för skolor och allmänhet utvecklats.

Teknikens Hus söker ständigt nya möjligheter att skapa resurser för lärande och kommunikation inom teknik, naturvetenskap och matematik. En ambition är också att vara en katalysator för utvecklingen av regionen och bidra till entreprenöriella förmågor hos barn och unga. Det kan handla om exponering av teknik och verksamhet hos regionens industri, projekt som erbjuder fortbildning, nätverk och material för lärare i Norrbottens skolor och mycket annat.