Partners

VyTeknikensHus

Teknikens Hus berättar
om Norrbottens näringar och miljö

Teknikens Hus berättelse handlar om tekniken i vår omvärld – Norrbottens näringar och miljö och tekniken i vår vardag. Partners har i nära samarbeten med Teknikens Hus utvecklat olika utställningsområden genom åren; Gruva och geologi med LKAB, Järn och stål med SSAB och Skog och papper med pappersindustrierna i länet, för att nämna några.

Det finns många sätt för företag och organisationer att medverka i Teknikens Hus och på så sätt stötta verksamheten. Samtidigt ges en unik möjlighet att möta tusentals skolbarn och deras lärare, familjer, turister från hela världen och studenter vid det intilliggande universitetet.

Utöver utställningsprojekt kan partners samarbeta med Teknikens Hus i pedagogiska projekt och i programverksamhet. Företag och organisationer kan också bli stjärnor på Teknikens Hus sponsorhimmel. Här finns möjlighet att lysa extra klart som Stark stjärna.

Aktuella projekt >>
Stjärna i Teknikens Hus >>