Genomförda projekt

 • LiveNord logotype
 • LiveNord

  Projektet LiveNord ska visualisera gränsöverskridande data…

 • Läs mer

 • SciFeab

  Projektet SciFeab syftar till att underlätta erfarenhetsutbyte mellan science centers…

 • Läs mer

 • PLACES

  Teknikens Hus deltar i projektet PLACES som handlar om att vetenskaps kommunikation…

 • Läs mer

 • FEAST

  Projektet FEAST vände sig till föräldrar och barn…

 • Läs mer

 • TWIST

  TWIST- projektet vill lyfta medvetenheten om kvinnors roll inom teknik och naturvetenskap.

 • Läs mer

 • ECFUN

  ECFUN (European Childrens’ Future University Network) var ett EU-projekt som byggde en hemsida om forskning för barn i åldern 9 – 12 år…

 • Läs mer

 • Klimatgreppet

  EU-projektet Klimatgreppet, om klimatförändringarna, pågick under tiden 1 januari 2003 – 30 juni 2005.

 • Läs mer

 • Hypatia

  Hypatia vill öppna flickors sinnen och hjärtan för vetenskapen…

 • Läs mer

 • Gnistan

  I projektet Gnistan deltar högstadieklasser från fyra orter i Sverige – Luleå, Lund, Stockholm och Trollhättan…

 • Läs mer