ENGINEER

ENGINEER logotyp

Ebba Broström gör en dammsugare i Engineer Teknikens Hus

Ebba Broström gör en dammsugare

Dammsugare gav priset
Teknikens Hus och Gränsskolan i Haparanda har belönats med första pris av Scientix och European Schoolnet för sin del i utbildningsprojektet Engineer. Materialet som Teknikens Hus och Gränsskolan tagit fram och testat tillsammans handlar om att utveckla och bygga små dammsugare av enkla material.

Projektledare Maria Adlerborn och David Broström, chef för skola och utbildning i Teknikens Hus, tog emot utmärkelsen vid ett helgseminarium i Bryssel lördag och söndag 21-22 februari 2015. Under seminariet, som besöktes av deltagare från hela Europa, presenterade Maria och David det prisvinnande materialet. Förutom äran och möjligheten att få inspirera andra vid seminariet, innebar priset att Teknikens Hus och Gränsskolans material översätts till 24 europeiska språk för vidare spridning ut i skolorna.

Scientix är den största europeiska portalen för undervisningsmaterial för skolor, material som samlas in från hela Europa. Scientix och European Schoolnet ger löpande lärarkurser och når på så sätt tusentals lärare i de europeiska länderna.

ENGINEER står för brEaking New Ground IN the sciencE Education Realm, projektet pågick oktober 2011 –september 2014.

26 europeiska parter från 12 olika länder (science center, skolor och universitet) arbetade  tillsammans för att utveckla teknikämnet i de respektive länderna. Utgångspunkten för utvecklingsarbetet var ett framgångsrikt koncept ”Engineering is Element” som utvecklats av Boston Science Museum i USA.

I fokus stod designprocessen där fem steg utgör strukturen för arbetet:
Fråga (identifiera problemet), Föreställa sig (brainstorm), Planera (fokusera på en idé), Skapa(bygga och testa designen) samt Förbättra (reflektera över resultat).

Målgrupp var lärare som undervisar elever 10-13 år. Projektet genomförde ett omfattande fortbildningsprogram för att nå ca 1000 lärare och i slutänden ca 27000 elever.

Lärarhandledningar till alla tio material finns att ladda ner som pdf nedan.

Det flyter-designa en flotte

Far och flyg- designa glidflygplan

Fin balans – designa en hängande mobil

Fin mekanik – designa mekaniska leksaker

Fixa skräpet -designa en dammsugare

Klara färdiga blås – designa ett mätinstrument för utandningsvolym

Knädjupt – designa små dammar

Så ska det låta -designa ett ljudinstrument

Varma fötter – designa skosulor

Vatten för livet – designa bevattningssytem

Mer information
Kontakta David Broström, Teknikens Hus.
Tfn: 0920 – 550 883.

david.brostrom@teknikenshus.se

www.engineer-project.eu