Smart och förnybart

Smart och förnybart var ett projekt som genomförs i samarbete mellan Teknikens Hus och Piteå kommun.
Syftet med projektet var att öka elever och pedagogers kunskap och engagemang kring frågor som rör energi och hållbar utveckling. I samarbete mellan skola och näringsliv presenterade eleverna olika satsningar som görs kring förnybar energi bland annat på en sajt. På så sätt fick elever och föräldrar en möjlighet att lära sig mer om förnybar energi på ett roligt och intresseväckande sätt.

Fortbildning av lärare i energifrågor var en viktig del i projektet liksom att bygga en utställning kring hållbar utveckling och förnybar energi.

Projektet stöttades av Energimyndigheten.

Vill du veta mer?
Kontakta David Broström.
david.brostrom@teknikenshus.se
Tfn: 0920-550 883.