Synliga planeter

Att se en planet
Ofta är det möjligt att se en eller flera planeter. Några planeter som Venus och Jupiter kan du nästan inte undgå att upptäcka eftersom de lyser mycket starkare än någon stjärna. Det går också att se färgskillnader, som till exempel att planeten Mars är lite rödaktig.

Planeter ser ut att lysa stadigt medan stjärnor verkar blinka. I ett teleskop växer en planet och blir till en rund skiva. En stjärna förblir alltid samma lysande prick eftersom den är så ofantligt mycket längre bort. En planet har alltid något av födelsetecknen Oxen, Väduren och så vidare, som bakgrundsstjärnbild. Eftersom nätterna ljusnar blir det allt svårare att se även de mest ljusstarka planeterna.

Planeter under april, maj och juni 2020
Merkurius går ibland att se och då lättast med en kikare. Att planeten är närmare solen gör den svår att upptäcka eftersom himlen alltid är ljusare åt det hållet. Under den här perioden är det inte möjligt att se Merkurius från norra Sverige.

Venus som har varit synlig flera månader som Aftonstjärnan, kommer under april och maj även att synas som Morgonstjärnan i Sveriges nordligaste delar.

Mars kommer inte att vara synlig för vår del under den här perioden. Långt söderut kommer det att vara möjligt att se Mars i gryningen.

Jupiter syns främst från södra och mellersta Sverige under den här perioden.

Saturnus kan du inte se här uppe i norra Sverige under april till juni.

Uranus och Neptunus befinner sig så långt söderut på himlen att de är svåra att se utan teleskop.

Synliga planeter under april – juni

Merkurius är inte lätt att upptäcka under denna tid.

Venus fortsätter att stråla klart på himlen ända till mitten av maj. Under april ser planeten ut att öka både i storlek och ljusstyrka. Här i norra Sverige är den synlig från skymning till gryning. Planeten Venus brukar kallas för Afton- eller Morgonstjärnan. Just nu är den alltså både och.

Venus har precis som månen olika faser och i slutet av april är det möjligt att med en kikare se Venus´ tunna skära. I början av april passerar Venus intill Plejaderna, en öppen stjärnhop även kallad Sjustjärnorna. Den 3 april är Venus som närmast Plejaderna.

Venus står ovanligt långt norrut på stjärnhimlen den 4 maj klockan 21.

Den 6 juni kan de morgonpigga efter soluppgången se Venus passera framför solens övre del. Klockan 3.30 syns Venus som mest mitt i solen. Det dröjer 105 år till nästa Venuspassage. TITTA ALDRIG DIREKT PÅ SOLEN UTAN GODKÄNT SKYDD.

Mars är ännu ganska ljusstark i april men sedan avtar ljusstyrkan. De allt ljusare nätterna gör det dessutom allt svårare att se planeten. Mars står i söder på kvällen och mer västerut i gryningen. Den lite rödaktiga planeten befinner sig i Lejonets stjärnbild och under april är Mars nära den ljusstarka stjärnan Regulus.

Jupiter står allt lägre i väster och försvinner mot slutet av april.

Saturnus kan fortfarande ses i stjärnbilden Jungfrun under aprilnätterna. Saturnus är i närheten av Spica, Jungfruns mest ljusstarka stjärna. Planeten ser ut att lysa lite starkare än stjärnan.

Uranus och Neptunus kan möjligtvis ses med kikare eller teleskop till hösten.