Pressmeddelanden 2020

Pressmeddelande 2020 05 26
Tomas från Teknikens Hus handledde vinnande ungdomslag i coronautmaning

Pedagog Tomas Jonsson från Teknikens Hus var mentor och handledare till det internationella laget United in Crisis i deras arbete med coronautmaningen. Tomas stöttade lagsamarbetet, gav kontinuerlig feedback och var ett bollplank till ungdomarnas idéer.

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin IVA:s utmärkelse Ung innovation i kristid går nu till United in Crisis för deras globala och branschöverskridande AI-plattform, som ska matcha arbetslösa med lediga jobb inom till exempel vården i coronatider. Laget består av Sara Rydell från Sverige, Jesse, Serhan, Ishika, Nitin och Mark från USA och Turkiet, samtliga i gymnasieålder. Deras arbete kommer att tävla vidare i den internationella utmaningen som IVA och New York Academy of Science arrangerar inom ramen för Junior Academy >>

Tomas Jonsson är imponerad över ungdomarnas engagemang och fina resultat:

-Att på så kort tid lyckas leverera en genomtänkt produkt är mycket bra gjort, säger Tomas Jonsson. Utmaningar såsom olika tidszoner, språk och kulturer ställer höga krav på att kunna samarbeta, planera och följa satta tidsplaner.

-Det har verkligen varit spännande att följa ungdomarnas arbete och jag tror att de kan gå riktigt långt i den fortsatta tävlingen, fortsätter Jonsson. Jag är tacksam för att jag fick förfrågan från IVA att vara lagets mentor. Det har varit jätteroligt!

För mer information, kontakta
Tomas Jonsson pedagog Teknikens Hus tfn 0920 550 857.
Helena Mehra pressansvarig Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien tfn 072 070 89 02.
Pressmeddelande från IVA >>

IVA:s utmärkelse Ung Innovation i kristid är ett svenskt pris inom den globala utmaningen Combating Covid-19 som ligger inom ramen för den internationella vetenskapstävlingen Junior Academy. Junior Academy drivs av New York Academy of Sciences och IVA:s medverkan är möjlig tack vare huvudsponsorn Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond. Junior Academy syftar till att uppmuntra ungas nyfikenhet på naturvetenskap och teknik. Det är ett internationellt program inom STEM-relaterade områden (STEM = science, technology, engineering, mathemathics), och ger intresserade ungdomar från 13 till 18 år chansen att på sin fritid arbeta med riktiga samhällsutmaningar och utvecklas inom problemlösning och innovation. Junior Academy i Sverige är ett samarbete mellan IVA och the New York Academy of Sciences (NYAS).

Pressmeddelande 20200514
Baltiska fonden belönade pedagoger vid digital stipendieutdelning

Fågelskådning, upplevelserum, förskolegård med skogskänsla och fältstudier – tre skolor och tre förskolor i länet prisades för sina skogsprojekt vid en stipendieutdelning på Teams onsdag 13 maj.Alla skogsprojekten inspirerade deltagarna där Hedskolans uppkopplade fågelholkar väckte särskilt stort intresse. Montessoriskolans upplevelserum av skogen inomhus blev också mycket uppskattat.

– Det här upplevelserummet kan man njuta av med alla sinnen, menade projektledare Linda Ökvist i Teknikens Hus. Det vill vi också gärna ha mer av i vår skogsutställning i Teknikens Hus.

Den digitala prisutdelningen arrangerades av Teknikens Hus i Luleå. Stipendier från Baltiska fonden på totalt 150 000 kr delades ut till pedagoger från Luleå, Gällivare och Piteå för deras skogsengagemang. Alla stipendiater deltog via Teams där de fick berätta om sitt arbete och de andra deltagarna kunde ställa sina frågor.

Här följer en beskrivning av projekten:

I Ur och Skur Dundret Gällivare
SKOGEN: Förskolans prioriterade mål är hållbar utveckling samt hälsa och välbefinnande och man har valt att arbeta med FN:s globala mål. Ett av dessa är nr 15: Ekosystem och biologiskt mångfald. Pedagogerna vill intressera barnen för hur vi alla är en del av planetens ekosystem och spelar, stor som liten, en viktig roll för att bevara livsmiljöer som säkerställer överlevnad av växt- och djurarter. I projektet kommer de att undersöka skogen och dess invånare på barnens villkor. Stipendiet ska användas för att köpa bland annat ryggsäckar, pannlampor, skidor, fiskekort, maskkompost, växtpress och förstoringsglas.

Hedskolan Luleå
Vårt skogliga rum – fåglar i fokus: Pedagogerna vid Hedskolan har sedan lång tid tillbaka använt skogen och sin närmiljö som en pedagogisk resurs. Eleverna blir tack vare skolans arbete med skolskog och materialet Skogen i skolan väl förtrogen med skogen som resurs. Nu önskar pedagogerna fördjupa arbetet kring fåglar, fågelmärkning och artbestämning. Stipendiet ska användas för att köpa in träfåglar för ringmärkningsträning, märkningsmaterial, fågelböcker, byggmaterial till vindskydd och kikare.

Montessoriförskolan avd Atle Luleå
Upplevelserum/Naturrum: De yngsta barnen ska få ett upplevelse- och naturrum som bidrar till harmoni, fantasi och utforskande med hjälp av digital teknik. Pedagogerna önskar återskapa utomhusmiljön och dess känsla inomhus. Stipendiet ska användas för att köpa ljudsystem, ljudabsorbenter, sittpuffar, undervisningsmaterial och ett trådlöst webbägg.

Hedskolan Gällivare
Skogen i undervisningen: Pedagogerna vill öka elevernas vilja till positiv utevistelse i tre mellanstadieklasser. De vill väcka intresse och kunskap om hållbar utveckling med utedagar i Stora Sjöfallets nationalpark, Dundrets naturreservat, Leipipir ekopark och Laponia naturrum. Stipendiet ska användas för resor till naturen, mobil powerstation, USB-mikroskåp, mobil projektor och projektorduk.

I Ur och Skur Tallkotten Piteå
Förskolegård med skogskänsla: Pedagogerna önskar utveckla barnens utomhusmiljö för att stimulera barnens lek och deras utveckling.De önskar skapa en en utegård som tilltalar, inspirerar och fascinerar samt ger lust, spänning och avkoppling alla årstider.Stipendiet ska användas för att köpa träd, buskar, växter, jordförbättring och kantsten.

Sunderbyskolan Luleå
Fältstudier i skogen: Mellanstadiet vill genomföra fältstudier om skogens årstidsväxlingar, nedbrytning, namn på vanligt förekommande arter och samband mellan olika organismer, miljö- och hållbarhetsfrågor och orientering i samband med artbestämning. Pedagogerna ser att eleverna tillbringar mycket tid inomhus på sin fritid. De vill öka elevernas intresse för skogen genom fältstudier. Under fältstudierna ska eleverna få upptäcka skogens sociala och kulturella värden där de kan ägna sig åt rekreation, friluftsliv och rörelse som främjar hälsa och ökar välbefinnandet i allmänhet. Vidare vill pedagogerna dokumentera fältstudierna digitalt för att kunna fortsätta arbetet i klassrummet. Stipendiet ska användas för att köpa iPads och app som identifierar växter.

Pressinbjudan 20200512
Baltiska fonden belönar pedagoger vid digital stipendieutdelning
Onsdag 13 maj kl 14.00 på Teams

Fågelskådning, upplevelserum, förskolegård med skogskänsla och fältstudier – tre skolor och tre förskolor i länet prisas för sina skogsprojekt tillsammans med eleverna. Stipendier på totalt 150000 kr delas ut till pedagoger från Luleå, Gällivare och Piteå för deras skogsengagemang, vid en digital prisutdelning via Teams.
Stipendiaterna deltar från sina skolor via Teams. Varje stipendiat får tillfälle att berätta om sitt arbete och åhörarna på Teams har chans att ställa sina frågor. Media är välkomna att delta via Teams eller på plats i Teknikens Hus där projektledare Linda Ökvist leder den digitala prisutdelningen.
Mer information och frågor, kontakta Linda Ökvist tfn 0920 550 803.

Pressmeddelande 20200229
Bygglek – ny lek&lär-yta i Teknikens Hus
Festlig invigning lördag 29 februari kl 12.00

Sportlov är lika med bygglov. Lördag 29 februari, som är den första dagen i Teknikens Hus sportlovsvecka, invigs science centrets egen byggarbetsplats.

På lek&lär-ytan Bygglek har hela familjen roligt tillsammans, bygger med klotsar, testar kulbanor och lär mer om roliga jobb i byggsvängen. Invigningstal hålls av Erik Ranängen, lokal chef för Byggföretagen Norrbotten, Lenita Ericson kommunalråd i Luleå och Kristina Jonsson, verksamhetschef i Teknikens Hus. Under invigningen bjuds besökarna på varmkorv, glass och ballonger. Festlig invigning av Bygglek >>

Bygglek är producerad av Teknikens Hus i samarbete med Norrbottens Byggmästareförening och Byggföretagen.

För mer information, kontakta Marika Kalén Teknikens Hus, tfn 0920 550 829 / 070 315 42 62 och Erik Ranängen Byggföretagen Norrbotten, tfn 076 126 92 52.