Rymdfärder i Planetariet

Ut i rymden i Planetariet i Teknikens Hus

Människans nyfikenhet har fört henne ut i rymden

Rymdfärder handlar om människans utforskande av solsystemet.

Du får höra mer om såväl historiska som moderna rymdfärder, allt från medeltidens Wan Hu till nutidens Space Ex. Guidad visning.

C:a 30 minuter. Rekommenderas från 6 år.