Sandbordet

Augmented reality med sandbordet i Teknikens Hus

Testa Augmented Reality
med sandbordet

Augmented Reality Sandbox
I samarbete med NorrGIS, ett regionalt GIS-nätverk, har Teknikens Hus byggt sandbordet, en experimentstation där du kan göra berg, skapa älvar och forma sjöar i mjuk sand. Över alltihop kan du låta regnet falla. Höjdskillnader och vattenflöden visas med färg och höjdkurvor.

Tekniken i sandbordet är exempel på så kallad förstärkt verklighet eller Augmented Reality, AR. Med avancerad programvara, projektor och kinectkamera projiceras höjdkurvor när du formar landskapet.

Geografiska Informationssystem GIS använder data om byggnader, sjöar, vägar och miljö. Med ett GIS samlas kartor och bilder från satelliter, flygfotografering eller 360°-kameror. Med hjälp av datorn kan informationen visualiseras. GIS används till exempel vid samhällsplanering.

Läs mer om NorrGIS >>