Satelliter

Satelliter
Efter solnedgången och om det blir tillräckligt mörkt är det lätt att se en eller flera satelliter. Satelliternas metallkroppar reflekterar solljuset och de liknar stjärnor som följer en bana.

De satelliter vi ser från norra Sverige är sådana som går över nord- och sydpolen. Esrange vid Kiruna har kontakt med flera satelliter. Dessa används för forskning och fjärranalys, som t ex studier av hur förhållanden på jorden förändras.

Sammanlagt så har ett par tusen satelliter skickats upp i banor runt jorden. Men av alla dessa är bara ungefär 500 fortfarande aktiva.