Science center

Science-center_Foto-Fredrik-Broman

Science center finns i hela världen

Det finns mängder av science centers runt om i världen. Teknikens Hus är ett av dom allra första i landet, öppnade redan 1988.

Verksamheten, storleken och inriktningen hos science centers kan vara väldigt olika, men deras mål är detsamma: att väcka, utveckla och bibehålla intresset för naturvetenskap , teknik och entreprenörskap hos främst barn och unga.

I ett science center kommer vetenskapen till liv. Här får nästa generation tekniker, forskare och entreprenörer ett inspirerande möte med spännande vetenskap och klurig problemlösning. Alla sinnen stimuleras. Utställningsföremål och miljöer bjuder in till egna upptäckter och insikter.

Science centers som pedagogiska resurser används flitigt i skolundervisning, men också i lärarutbildningar.

Science center i Sverige, Norden och världen är organiserade i nätverk. Nätverkens syfte är att tillvarata gemensamma intressen gentemot makthavare lokalt och nationellt och att utbyta erfarenheter och idéer.

Teknikens Hus har en stark ställning och gott renommé såväl nationellt som internationellt. 2005 röstade kollegor vid världskongressen för science center i Rio de Janeiro fram Teknikens Hus till Världens bästa lilla science center.

Svenska Science Center FSSC >>
Nordiskt Science Center Förbund NSCF >>
European Network of Science Centres and Museums ECSITE >>
Association of Science Technology Centres ASTC >>
Asia Pacific Network of Science & Technology Centres ASPAC >>

Svenska science centers >>
Svenska science centers folder(pdf)