Byggkollo 2022

Det är förväntansfulla Byggkollodeltagare i parken när barnen efter fem arbetsdagar som byggarbetare nu ska få visa sina projekt för familjen. Barnen har varit indelade i små grupper och utformat kojorna efter sina egna idéer och skisser. Under arbetes gång har barnen fått hantera byggnadsmaterial, verktyg och lärt sig mer om olika yrken inom byggbranschen. För att säkerställa en professionell ledning har Teknikens Hus pedagoger, tekniker och feriearbetare utbildat, stöttat och uppmuntrat barnen genom bygg- och design-processen.

– Samarbetet är något som barnen tydligt utvecklat i arbetsgrupperna under veckan. Barnen resonerar, kompromissar och väljer tillsammans vilka beslut de ska fatta. En trygghet att ta egna initiativ har vuxit fram hos dem och de verkar ha haft riktigt kul,

säger Daniel Ahlbäck Tekniker på Teknikens Hus.

– Att väcka intresset i ung ålder är en nyckel för att kunna skapa ett hållbart Norrbotten i framtiden och något Teknikens Hus ständigt arbetar med. Intresset för Byggkollo visar verkligen hur Teknikens Hus är en arena för kompetensförsörjning i Norrbotten. Genom att tidigt väcka intresse för en bransch i ständig utveckling hoppas vi bidrar till att Norrbotten starkt kan möta de utmaningar som länet står inför kopplat till kompetensförsörjning,

säger Josefin Wäppling Bernárdzon, Verksamhetsutvecklare på Teknikens Hus.

Byggkollo 2022 är ett samarbete mellan Byggföretagen, Norrbottens Byggmästareförening och Teknikens Hus.

– Vi vill redan i tidig ålder visa upp och marknadsföra de möjligheter som finns inom bygg och anläggningsbranschen. Vi har sedan tidigare ett samarbete med Teknikens Hus där vi har en permanent utställning, Bygglek, samt också lärarledda lektioner. Nu har vi lanserat Byggkollo och det har blivit stor succé. Vi hoppas att vi ska få hälsa barnen välkomna till jobb hos oss om 10-15 år,

säger Erik Ranängen, Byggföretagen och Norrbottens Byggmästareförening.


Byggkollo i Teknikens Hus Park

Media