Maträtt

Se, känn och upplev – hitta ditt sätt!

Redan i entrén syns det att något nytt har hänt i Teknikens Hus, en över 6 meter hög morot har växt upp vid berget. Inne i utställningen MatRätt kan barnen besöka djuren på lantgården Nästgårds eller gå in och jobba i butiken Gyllene snittet där de kan leka affär och använda sina matematiska kunskaper.

Utställningen MatRätt följer kretsloppet från frö till bord och lyfter Norrbottens unika förutsättningar för matproduktion. I denna lekfulla miljö inspireras barnen till att se sin egen roll och här väcks engagemang och tankar kring vad som idag är hållbara val.