Vandringsutställningar

Öga för geologi Teknikens Hus

Öga för geologi
– om geologi i din vardag

Luleås science center Teknikens Hus har mer än 30 års erfarenhet av att tillverka och testa interaktiva utställningar. Sedan 2003 har Teknikens Hus turnerat i Sverige och utomlands med sina vandringsutställningar. Mer om Teknikens Hus vandringsutställningar >>

Öga för geologi
Om mineral och metaller i vår vardag.

Bygga broar
Tänk om broar inte fanns… Lek och experiment med broar.

På glid
Om friktion.

Mer information och bokning, kontakta
Anna Almqvist, tfn  +46(0)920 550 886.
anna.almqvist@teknikenshus.se