Skogsstipendier 150 000 kr

Sök Baltiska fondens skogsstipendier 2020!
Baltiska fondens ambition är att höja intresset för skogsfrågor i Norrbotten. I samarbete med Teknikens Hus kommer Baltiska fonden att dela ut totalt 150 000 kr till pedagoger med engagemang för skogen.
Stipendiet är skattebefriat och går till en grupp av pedagoger som planerar eller har genomfört ett arbete med elever, förenligt med Baltiska fondens ambition.

Stipendiet kan sökas av en grupp av pedagoger som arbetar i förskola, grundskola eller grundsärskola i Norrbotten, för ett planerat eller genomfört arbete med elever.

Ansökan ska innehålla en projektplan på max två A4-sidor med projekttitel, innehåll, tidplan, budget, presentation av pedagoggrupp och förskola/skola, Förskolechefs/rektors bedömning av verksamhetens behov och nyttan av projektet samt kontaktuppgifter.

Ansökan senast 15 april
Ansökan ska vara Teknikens Hus tillhanda senast 15 april 2020. Beslut om vem som får stipendierna tas av Teknikens Hus verksamhetschef i samråd med Baltiska fonden. Besked lämnas senast 30 april. Stipendieutdelningen äger rum onsdag 13 maj 2020 kl 14.00-17.30 i Teknikens Hus Luleå. Märk kuvert eller ämnesrad ”Baltiska fonden ansökan” och skicka ansökan till:
Teknikens Hus, att: Linda Ökvist
Teknikgränd 1
977 54 Luleå
linda.okvist@teknikenshus.se

Mer information
Linda Ökvist, Teknikens Hus, linda.okvist@teknikenshus.se
Tfn: 0920 – 550 803

Baltiska fondens stipendier 2020 (pdf) >>
www.baltiskafonden.se