Aktivitetskort och uppdrag

Elever kan arbeta på egen hand i Teknikens Hus utställningar med hjälp av aktivitetskort.

Korten är åldersindelade men du kan naturligtvis själv välja vilken kategori dina elever ska jobba med.
Korten finns utformade till följande temaområden: Gruva och geologi, skog & papper, stålverket, energi och rymden.

Hämta lärarhandledning och uppgifterna till Teknikens Hus utställningar här:

Uppgifter för yngre elever 7 – 11 år

Skog & papper

Järn & stål

Gruva & geologi

Gruva och Geologi
Skog och papper
Rymden
Energi
Gott och blandat

Lärarhandledning för yngre elever 7 – 11 år
Gruva och Geologi
Skog och papper
Rymden
Energi
Gott och blandat

Uppgifter för äldre elever 10 – 16 år
Gruva och Geologi
Skog och papper
Rymden
Energi
Gott och blandat

Lärarhandledning för äldre elever 10 – 16 år
Gruva och Geologi
Skog och papper
Rymden
Energi
Gott och blandat