ForskarVeckan

Tillsammans med Luleå Tekniska universitet och Vetenskap & Allmänhet genomför Teknikens Hus sedan flera år tillbaka ForskarVeckan, en utvidgning av Vetenskap och Allmänhets ForskarFredag/Researchers Night. Projektet är finansierat av Horisont Europa och GA-nr 101061464.

I år gick ForskarVeckan under temat En bättre och friskare värld, och vi fick ta del av föreläsningarna:

  • From Norrbotten to Space, med René Laufer
  • Snöforskning, med Johan Casselgren
  • Självstyrande robotar: säkerhet, räddningstjänsten, och jakten på liv på andra planeter, med Björn Lindqvist
  • 3D-printing i metall, med Jan Frostevarg
  • Multiplayer cooperative game to support active school transport, med Solomon Oyelere
  • Geoteknik i Norden, med Karina Tommik, Jasmina Toromanovic och Tarun Bansal
  • Polymer materials for a sustainable future – A glimpse of the manufacturing, usage, and recycling phases, med Nayan Dhakal, Maksim Nikonvich, Lucas Kneissl och Prashant Gangwani
  • ChatPal, appen som främjar psykisk hälsa, med Frida Lindström

Dessutom berättade studentambassadörer om Luleå tekniska universitets utbildningar för alla deltagare.

Stort tack till alla som deltagit och bidragit till en vecka fylld av inspiration och kunskap!

Forskarveckan i Teknikens Hus är en del av det internationella arrangemanget European Researchers’ Night.