RegTek lärarnätverk

RegTeks nätverk av kontaktlärare på studiebesök i Markbygdens vindkraftpark

RegTek – Regionalt lärarnätverk i teknik och naturvetenskap

Teknikens Hus driver och koordinerar sedan 1999 lärarnätverket RegTek i Norrbottens kommuner vilket bland annat innebär att

  • Samordna och fortbilda kontaktlärarna inom Nv/Tk/Ma
  • Vara en arena för kollegialt lärande
  • Utveckla, planera, genomföra och utvärdera lärarfortbildningar i respektive kommun 
  • Stötta kontaktlärarna med innehåll för de lokala träffarna
  • Omvärldsbevaka och sprida information om ny forskning och bidra med implementering av förändringar i grundskolans läroplan 
  • Utveckla och underhålla laborativa undervisningsmaterial som lärare i RegTeks kommuner kan låna och använda i sin undervisning.

Med stöd av Stiftelsen Norrbottens läns arbetsstugor har Teknikens Hus utvidgat lärarnätverket till länets samtliga kommuner, utvecklat undervisningsmaterial i programmering och genomfört lärarfortbildningar inom området digital kompetens.  Läs mer här >>  

Har du frågor om RegTek? Kontakta
Marianne Nilsson, utbildare och projektledare
Telefon 0920-550 807, 072-539 09 20
marianne.nilsson@teknikenshus.se