Fortbildningar i länet

Teknikens Hus erbjuder tillsammans med kontaktlärarna kontinuerligt fortbildningar i alla RegTek-kommuner. Fortbildningarna riktar sig till hela grundskolan. Tidsplanen utarbetades tillsammans med kontaktlärarna under i september 2019 och kommer att uppdateras kontinuerligt. Mer information om de olika fortbildningarna kan fås av din kontaktlärare.

Här hittar du tidsplanen.

Spacecraft Materials Kit

Under hösten 2019 har Teknikens Hus tillsammans med ESA tagit fram ett nytt undervisningsmaterial, Spacecraft Materials Kit, och genomfört fortbildningar på det i RegTek-kommunerna.