Skogsstipendier 200 000kr

Baltiska fondens ambition är att höja intresset för skogsfrågor i Norrbotten. I samarbete med Teknikens Hus delar Baltiska fonden medel till pedagoger med engagemang för skogen. Stipendiet är skattebefriat och går till grupper av pedagoger som planerar eller har genomfört ett arbete med elever, förenligt med Baltiska fondens ambition.

Ansökan är öppen!

Ansökan ska innehålla en projektplan på max två A4-sidor med projekttitel, innehåll, tidplan, budget, presentation av pedagoggrupp och förskola/skola, förskolechefs/rektors bedömning av verksamhetens behov och nyttan av projektet samt kontaktuppgifter.
Välkommen med er ansökan senast 18 november.

Märk kuvert eller ämnesrad ”Baltiska fonden ansökan” och skicka ansökan till:
Teknikens Hus, att: Linda Ökvist
Teknikgränd 1
977 54 Luleå
linda.okvist@teknikenshus.se

Tidigare utdelningar 2022
Stipendierna delades ut 11 maj 2022 av Jörgen Ericsson från Baltiska fonden som också tar beslut om vem som får stipendierna tillsammans med Teknikens Hus chef för skola och utbildning David Broström samt pedagog Linda Ökvist.

Grattis och lycka till önskar vi:
Sunderbyskolan  –  Undervisning ute oavsett väder och årstid
Tunaskolan – Vårt naturliga klassrum
Kideus förskola – Äventyrs-pedagogik. Uppdrag i närmiljön, lärmiljön och utökade undervisningsmöjligheter
Munkebergs förskola – Skogsupplevelser utifrån Hållbar framtid
Måttsunds förskola – Hållbar framtid
NLV Svartöstaden – Framtiden, skogen och hållbarheten