Skogsstipendier 480 000 kr

Baltiska fondens ambition är att höja intresset för skogsfrågor i Norrbotten. I samarbete med Teknikens Hus delar Baltiska fonden medel till pedagoger med engagemang för skogen. Stipendiet är skattebefriat och går till grupper av pedagoger som planerar eller har genomfört ett arbete med elever, förenligt med Baltiska fondens ambition.

Baltiska fonden satsar extra

Denna termin har ansökningarna varit väldigt många och projektplanerna ambitiösa. Därför beslutade Baltiska fonden att höja stipendiesumman från 200 000 kr till 480 000 kr. Ett stort tack vill vi rikta till Baltiska fonden som i och med detta möjliggör fler fantastiska skogsprojekt i hela Norrbotten.

Stipendierna delas ut 7 december 2022 av Jörgen Ericsson från Baltiska fonden som också tagit beslut om vem som får stipendierna tillsammans med Teknikens Hus chef för skola och utbildning David Broström samt pedagog Linda Ökvist.

Projekten omfattar till exempel byggen av vindskydd, grillkåtor, inköp av skid- och friluftsutrustningar som möjliggör skogsupplevelser under alla årstider, praktiskt-, sensoriskt,- och digitalt pedagogiskt laborationsmaterial, som luppar, mikroskåp, ljusbord med mera.

Grattis och lycka till önskar vi:

Kläppens förskola S.Sunderbyn – Skogsrum med sensoriska material
I ur och skur förskolan Tallkotten Piteå – Vad händer egentligen i skogen under vintern?
Svartöstadens förskola Luleå – Växter vi följer kring Labyrintens årstider
Kideus förskola Luleå – Utomhuspedagogik – tillgänglighet och utvidgad undervisningsmöjlighet
Vitådalens skola Råneå – Det portabla klassrummet
Tallbackaskolan Gällivare – Skolan i skogen
Måttsunds skola Luleå – Skogen där vi bor
Åsens förskola Älvsbyn – Mat- och naturupplevelser för alla barn
Bergstadens förskola Luleå – Möte med naturen
Sjulnässskolan Piteå – Uteaktivitet och undervisning i skolskogen
Svarträvens skola Övertorneå – Från skog till skog – och allting däremellan

I ur och skur Tallkotten

Vi hoppas på medel från Baltiska fonden till stipendieutdelning även nästa läsår. Håll utkik efter ny utlysning.

Ansökan ska innehålla en projektplan på max två A4-sidor med projekttitel, innehåll, tidplan, budget, presentation av pedagoggrupp och förskola/skola, publicerbar bild på arbetslaget/projektet, förskolechefs/rektors bedömning av verksamhetens behov och nyttan av projektet samt kontaktuppgifter.
Välkommen med er ansökan.

Märk kuvert eller ämnesrad ”Baltiska fonden ansökan” och skicka ansökan till:
Teknikens Hus, att: Linda Ökvist
Teknikgränd 1
977 54 Luleå
linda.okvist@teknikenshus.se