Skolhackathon i Minecraft

Ge dina elever årets roligaste skoluppgift!

Skolhackathon är ett spännande koncept där eleverna får känna delaktighet i samhällsfrågor och samtidigt lära sig mer om innovation, demokrati och entreprenörskap.

Vad är Skolhackathon i Minecraft?

Ett hackaton är en kreativ tävling där deltagarna arbetar innovativt med att lösa samhällsutmaningar. Genom att arbeta med Skolhackaton får eleverna känna delaktighet i samhällsfrågor och samtidigt lära sig mer om innovation, demokrati och entreprenörskap. Hösten 2021 genomförde Ung Företagsamhet och Teknikens Hus för första gången en pilotomgång av skolhackaton i Norrbotten och vi är nu redo att skala upp och erbjuda processutbildningen till fler av Norrbottens kommuner. Uppdraget som eleverna jobbade med hösten 2021 hade temat Drömstaden. Formen skolhackaton ger elever och lärare möjlighet till lustfyllt och kreativt lärande, med kopplingar till flera ämnen i läroplanen för årskurserna 4–6.

Skolhackaton är helt kostnadsfritt för skolorna att delta i. Alla utbildningar för lärare är förlagda på eftermiddagar för att inte krocka med ordinarie undervisning. Skolhackaton erbjuder även lärare möjligheter till nätverkande och kollegialt lärande. Under hela resan får lärarna stöd av pedagoger från Teknikens Hus och Ung Företagsamhets personal. Till hjälp finns också en lärarhandledning som bland annat visar på ämneskopplingar till centralt innehåll. I den första delen av processen arbetar lärarna och eleverna med Ung Företagsamhets läromedel ’Vårt Samhälle’. Eleverna får en större förståelse för vad ett samhälle är och får lära känna viktiga funktioner i ett samhälle, samtidigt som de övar på entreprenöriella förmågor. I den andra delen av processen arbetar de med Minecraft Education för att tillsammans visualisera sina idéer.

Konceptet Skolhackathon i Minecraft:
– ägs och utvecklas av Ung företagsamhet i Västernorrland, Technicus och Bron Innovation.
– i Norrbotten genomförs konceptet av Teknikens Hus och Ung Företagsamhet Norrbotten