Från skräp till skatt

Från skräp till skatt är ett material för åk 7-9 och gymnasiet. Med spillmaterial från tillverkningsindustrin i Norrbotten kan avfall komma till användning för nya innovationer och även UF-företag.

 

Boxen från Skräp till Skatt

Från Skräp till Skatt är ett utbildningsmaterial som handlar om cirkulär ekonomi, hållbar konsumtion, entreprenörskap,  produktion och lokal utveckling. Det riktar sig dels till lärare som arbetar med Ung Företagsamhets processutbildning UF-företagande, dels till lärare och andra som är intresserade av att utbilda om cirkulär ekonomi.

Materialet är framtaget av Ung Företagsamhet i Norrbotten och Teknikens Hus, i samarbete med Region Norrbotten, Luleå Tekniska universitet och det lokala näringslivet i Norrbotten. Det här materialet skulle inte finnas om inte företag runt om i länet hade släppt in oss till deras verkstäder, förråd och källsorteringsrum och delat med sig av sina spillmaterial till oss. Företagen är bla Wibax, Nordtool, Isolamin, Sömnadskollektivet, Älvsbyhus, SSAB, Ferruform, Swebor, Norrlandsjord & Miljö, Box Modul, Lundqvist trävaru och Svalson. 

Materialet kan användas på olika sätt, som enskilda lektioner, som ett projektarbete eller för elever som kommer att driva UF-företag under ett år på gymnasiet. För UF-elever kan Från Skräp till Skatt används som inspiration när det gäller att komma på affärsidéer, som exempel på cirkulär ekonomi och för konkreta affärsidéer. Alla företag som delar spillmaterial är också beredda på att elever kontaktar dem för att köpa spillmaterial till att tillverka sina egna UF-produkter.  

För elever som inte driver UF-företag kan materialet användas som inspiration och för att lära sig mer om cirkulär ekonomi. De kan hitta på fiktiva affärsidéer och också använda materialet för att lära sig mer om produktionskedjor och olika företag i länet.  

Vi har sett att elever ofta vill bidra till en positiv förändring med sitt UF-företag men att de saknar förkunskaper som hjälper dem att komma på miljömässigt och socialt hållbara affärsidéer. Det är väldigt ofta som elever vill trycka t-shirts med budskap som ”Tag hand om vår miljö!”, men inte inser att den billiga t-shirten de har valt att beställa har en produktionskedja är långt ifrån miljömässigt och socialt hållbar. Vi vill dels hjälpa eleverna till en bättre förståelse av vad som gör produkter miljömässigt och socialt hållbara, dels uppmuntra eleverna till att komma på nya hållbara affärsidéer, gärna affärsidéer som använder sig av spillmaterial som redan finns runtomkring i Norrbotten. 

Vi är i full färd med att ta fram en lärarhandledning som kommer bestå av fyra delar:  

• Övningar – konkreta förslag på övningar som kan göras kring materialet. 
• Läroplanskopplingar  information om hur utbildningsmaterialet knyter an till gymnasieskolans läroplan. 
• Information – fördjupande bakgrundstexter  
• Innehållet i boxen – information om spillmaterialet och medverkande företag 

Informationsfilmer om materialet : https://www.dropbox.com/sh/b5kntvftddzrouq/AAD6PL-P5R_bpJP5EMgEdjhba?dl=0

Lärarhandledning från Skräp till skatt

Vill ni veta mer om materialet eller delta med er klass kontakta oss gärna. Håll utkik på vår hemsida för mer och uppdaterad information.

Kontaktinformation till företagen:

SSAB – träpallar och transportband
Tina de Bruin    tina.de.bruin@ssab.com

Nordtool – metall
Anders Abrahamsson    Anders.Abrahamsson@nordtool.se

Sömnadskollektivet – tyg
Anna Heikki     somnadskollektivet@outlook.com

Ferruform – utstansade järncylindrar
Magnus Niemi     magnus.niemi@ferruform.com

Norrmejerier – mjölkförpackningsmaterial
Hanna Hardell      hanna.hardell@norrmejerier.se    070-184 31 03

Älvsbyhus – glasfiberisolering
Hanna Öhman     hanna.ohman@alvsbyhus.se     0929-162 20

SweBor – borrspån metall
Petter Eriksson     petter.eriksson@swebor.se     070-383 00 38

Isolamin – stenull
Magnus Hansson     070-3540012

Lundqvist Trävaru – trä, armerad plast, plast- och metallband
Johan Aldrin     johan@lundqvisttravaru.se     070-398 19 22

Norrlandsjord & Miljö – natursten
Per Johansson     par@norrlandsjord.se     070-235 40 35

Wibax – Magnesiumsulfat
Annica Pettersson    annica.pettersson@wibax.co    070-695 75 18
Caroline Häggström      caroline.haggstrom@wibax.com     070-296 62 89

Svalson – glaskross, aluminiumspån, aluminiumprofiler
Maud Spencer VD      sales@svalson.com     0911-667 25

BoxModul – Isolerblock
Jens Isaksson     jens.isaksson@boxmodul.se     070-657 75 27

Mer information
Linda Ökvist, Teknikens Hus, linda.okvist@teknikenshus.se
Tfn: 0920 – 550 803.

 

Här kan ni ta del av Thomas Zobel professor i miljöledning vid LTUs un föreläsningar, så även material från Helena Ranängen.
Föreläsning 1 Hållbart företagande Thomas Zobel – YouTube

Föreläsning 2 Cirkulär ekonomi

Föreläsning 3 Design för cirkulär ekonomi