Undervisningsmaterial

Teknikens Hus har utvecklat laborativa undervisningsmaterial inom olika temaområden, för användning i skolor. Till varje temalåda finns pedagogiska handledningar, beskrivningar av experiment och fördjupningstexter. Användningen av materialen bygger på att man genomgått en fortbildning. Mer information hittar du om du klickar på de olika materialen nedan.

Materialen är tillgängliga för skolor i de kommuner som ingår i nätverket RegTek, vilka lånar materialen kostnadsfritt. Fraktkostnader tillkommer.

Undervisningsmaterialen Lego eLab och GIS har utgått. Har du någon fundering? Kontakta Anna Carlsson

  • Rymden

    Åk 1-9 i samtliga skolformer, samt Gy. Fyra olika material om astronomi. För äldre elever ingår studier av ljus

  • Läs mer