Hard Rock Box

Målgrupp åk 4-6 i grundskolan samt åk 7-9 i grundsärskolan

MATERIAL
Teknikens Hus har med stöd av LKAB tagit fram detta undervisningsmaterial som handlar om bergarter och mineraler. Materialet ger eleverna möjlighet att bland annat studera mineralers egenskaper och användningsområden, känna igen våra vanligaste bergarter, lära sig om deras olika användningsområden samt om malmens väg från gruva till stålverk och produkt.

Hard Rock Box är utformat så att eleverna arbetar i grupp och löser uppdrag genom olika laborationer och observationer. De får studera mineraler med de medföljande usb-mikroskopen, tillverka kristaller och göra kemiska experiment.

Materialet innehåller bland annat:

  • usb-mikroskop (för dator)
  • wifi-mikroskop (för iPad)
  • bergarter och mineraler
  • material till kristalltillverkning
  • material till kemiexperiment
  • olika vardagliga föremål tillverkade av mineraler

FÖRDJUPNING OCH TEORI
Lärarhandledning och ett fördjupningsmaterial medföljer materialet.
Kopplingen till centrala innehållet i Lgr 11/Lsär 11 (2019) kan även hämtas nedan.

Lgr 11 åk 4-6 och Lsär 11 åk 7-9 (ladda ner här)

Materialet finns i två uppsättningar och varje uppsättning består av två kollin som vardera mäter 65 x 40 x 40 cm.

BOKNING >>