LEGO- Vetenskap & Teknologi

Målgrupp år 1-3, 4-6 och 7-9.

MATERIAL
I detta material kan eleverna konstruera modeller som illustrerar grundläggande mekaniska principer samt sätter deras hjärnor i arbetet med kreativ problemlösning av mekanikuppgifter.
Samtidigt som eleverna lär sig om mekaniska principer, lär de sig även det naturvetenskapliga arbetssättet; ställ en hypotes, utför experimentet, vad hände?

För utlåning ingår:
– 8 legosatser. Lämpligt är 2-3 elever/sats

Mer information om materialet hittar du här (pdf)

Materialet kommer i en stor låda (på hjul)
Kräver större bil (kombi) vid avhämtning

FÖRDJUPNING OCH TEORI
Till lådorna medföljer också handledningar i en pärm samt på en CD-Rom skiva.
– två uppsättningar av byggkort till varje låda
– lärarhandledning och fördjupning
– elevuppgifter (kopieringsunderlag)

BOKNING >>