Magiska mekanismer

Målgrupp åk 1-3 och åk 4-6

MATERIAL
Materialet är uppdelat i två olika delar, en för åk 1-3 och en åk 4-6. Gemensamt för de båda är att de utgår från enkla maskiner och deras mekanismer där Christopher Polhems tankar och idéer går som en röd tråd genom hela materialet som är kopplat till kursplanerna i teknik och fysik. 

Åk 1-3
Med en gemensam sorteringsövning, där vardagliga föremål ingår, får eleverna en inblick i de enkla maskinerna och var de finns i vårt samhälle. Tillsammans med tekniktrollet Trolle får eleverna sedan fokusera på hävstången och dess principer. Med hjälp av konstruktionslådorna ställs eleverna inför olika utmaningar om hur kugghjul, länkar och leder fungerar.

För utlåning ingår:
– Sorteringsövning med vardagliga föremål
– Tekniktrollet Trolle (trämodell, mall till Trolle och tillhörande sagor)
– 10 legosatser, lämpligt är 2-3 elever/sats
– 6 konstruktionslådor, upp till 4 elever/låda

Åk 4-6
Med Christopher Polhem som utgångspunkt ges eleverna en möjlighet att få en inblick i svensk teknikhistoria och teknikutvecklingens betydelse i vårt samhälle.

Vår version av ett mekaniskt alfabet gör att eleverna kan prova och bygga modeller som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.

Tanken med materialet är att ge elever och lärare inspiration till egna tekniska konstruktioner och temaarbeten.

I vårt legomaterial får eleverna träna sig i att bygga egna maskiner som med hjälp av kugghjul och remskivor förflyttar och förstärker krafter. Att konstruera vindrutetorkare, med alla dess mekanismer, är en av de utmaningar eleverna ställs inför.

För utlåning ingår:
– Enkla maskiner, några vardagliga föremål
– Vårt mekaniska alfabet
–  6 träplattor med mekanismer
–  2 vevlådor (vev- och kamaxel)
–  6 trämodeller
– 10 legosatser, lämpligt är 2-3 elever/sats

Materialet kommer i två stora lådor (på hjul), en låda vardera för åk 1-3 respektive åk 4-6.
Kräver större bil (kombi) vid avhämtning.

FÖRDJUPNING OCH TEORI
Till lådorna medföljer också handledningar i en pärm.

–  Lärarhandledning inkl kursplaner i teknik och fysik
–  Faktablad
–  Elevuppgifter (kopieringsunderlag)
–  Mallar till trämodeller

BOKNING >>