Rymden

Esero logotype

Med stöd av Nordic ESERO har Teknikens Hus arbetat fram undervisningsmaterial om astronomi och ljus. Lgr 11 samt Lgy 11 och det centrala innehållet i kursplanerna för fysik och teknik har varit utgångspunkt i utvecklingsarbetet. Forskning om elevers tänkande kring olika fenomen tagits upp i materialet till lärare, se nedan:

Laborativt material, lärarhandledningar, litteratur etc ingår i de fyra undervisningsmaterialen.
Klicka på länkarna nedan för att läsa mer om respektive undervisningsmaterial:

Om Nordic ESERO
Nordic ESERO är ESA:s undervisningskontor för de nordiska länderna och driftas
av NAROM, Nasjonalt senter for romrelatert opplæring, i samarbete med nordiska
parter. Nordic ESERO ska bidra till rekryteringen inom matematik, naturvetenskap
och teknologi genom att stödja skolor med resurser, material och fortbildningar för
nordiska lärare. Läs mer om Nordic ESERO >>