ESA Spacecraft Materials Kit

Space craft materials kit i Teknikens Hus

Undersök olika materials egenskaper och hitta det bäst lämpade för att konstruera en rymdfarkost.

European Space Agency (ESA) har utvecklat Spacecraft Materials Kit som handlar om materials egenskaper och hur de kan kopplas till rymden. Teknikens Hus har inom ramen för samarbetet med Nordic ESERO fått tillgång till och anpassat materialet till Lgr 11.

Utifrån åtta olika material med samma volym gör eleverna systematiska undersökningar, dokumenterar dessa samt jämför resultaten med de krav som ESA ställer för att kunna bestämma vilket material som är bäst lämpat till en rymdfarkost. Materialet tar på ett konkret sätt upp begrepp som magnetism, elektricitet, värmeledningsförmåga, massa och elasticitet.

Undervisningsmaterialet riktar sig till främst till åk 4-6 men kan även användas i lägre åldrar.

Innehåll
-Lärarhandledning och arbetsuppgifter
-Materialsatser
-Kulramper
-Vågar
-Värmekänsligt papper
-Magneter
-Elektriska kretsar
-Vattenkokare

Ladda ned presentationen med uppdraget och beskrivning av försöken.
Ladda ned presentationen i pdf-format.
Ladda ned lärarhandledning
Ladda ned arbetsuppgifter till eleverna.

Om Nordic ESERO
Nordic ESERO är ESA:s undervisningskontor för de nordiska länderna och ska bidra till rekryteringen inom matematik, naturvetenskap och teknik genom att stödja skolor med resurser, material och fortbildningar för
nordiska lärare. Läs mer om Nordic ESERO >>

BOKNING >>