Taggarkiv

för: nätverk

  • LuTek förskola
  • Publicerad 2 januari 2013 , inga kommentarer
  • Nätverket för förskolan fortsatte under 2018/19 att arbeta med hållbar utveckling i samverkan med Luleå Miljöskola och Reggio Emilias projekt Hållbar Framtid.

   Om LuTeks nätverk för förskolan Nätverket med kontaktförskollärare bildades hösten 2012. Varje skolområde i Luleå kommun har...

   Läs mer

  • Verksamhet
  • Publicerad 28 januari 2011 , inga kommentarer
  • Upptäckarglädje i Teknikens Hus

   Utställningar På en utställningsyta av 2300 m2 har interaktiva, tekniska utställningsmiljöer byggts upp. Dessa speglar viktiga delar i Norrbottens näringsliv – gruvbrytning, vattenkraft, stålverk, skogsindustri, rymdforskning, hamnar, datacenter och byggindus...

   Läs mer

  • LuTek förskoleklass – åk 9
  • Publicerad 20 oktober 2010 , inga kommentarer
  • Fokusområden för nätverket är att progressionen inom teknik och naturvetenskap ska bli tydlig och att arbetet ska ske i samklang med skolans digitalisering utifrån Lgr 11 (2018)

   Fortbildningar Under läsåret 2018/19 har Teknikens Hus genomfört följande fortbildningstillfällen för lärare ...

   Läs mer

Taggmoln:

3D besök directions drama experiment familjeföreställning fest grundskola handikapparkering himlasyner hiss industri kometer Kupolfilm ledsagare ljus lokalt näringsliv Luleå tekniska universitet Lägg till ny etikett Lärarnätverk map matematik Materiallådor Norrbotten näringsliv nätverk partner planetarium planeter programmering projekt regionalt näringsliv regionen rymden samarbete satelliter solen sponsor stjärna stjärnor teknik Teknikens Hus Test undervisningsmaterial utställningar