Om byggnaden Trivium

Trivium_Utopia_NordmarkNordmark_TomasBergman

Trivium är latin för där tre vägar möts
Utopia/Nordmark&Nordmark, Foto Tomas Bergman

Utopia Arkitekters och Nordmark & Nordmarks vision för ett ny byggnad i Södra Hamn i centrala Luleå presenterades i februari 2018. Byggnaden kallar de Trivium. Så här beskriver Utopia Arkitekter den på sin hemsida:

Trivium är latin för där tre vägar möts. Det är en 4000 kvadratmeter stor byggnad som är tänkt att husera det nya Teknikens Hus befintliga verksamhet men också skapa nya utrymmen för mer av kultur, lärande, lek och evenemang på platsen och i staden.

I presentationsmaterialet kan man bland annat läsa:

”Trivium blir en naturlig portal till Luleå och den arktiska regionen. Innehållet i huset ger besökaren mer tillgänglig utgångspunkt, där det går att få överblick och skapa förståelse för vad området har att erbjuda.

Trivium kommer genom sitt innehåll bidra till möten mellan människor över olika generationer, med skilda erfarenheter och varierande drivkrafter. Teknikens Hus som tongivande aktör i huset utbildar och väcker experimentlusta, samtidigt som regionens högteknologiska kompetens och viktiga näringar får synlighet. Naturum visar upp och skapar sammanhang för kuststaden. Här finns en arena för regionens aktörer att mötas inom ramen för Teknikens Hus, samtidigt som Luleåbor och besökare kan mötas för spontan dialog kring vad som händer i staden, regionen och livet.”

Utopia om byggnaden >>