Uppdrag

Teknikens-Hus-uppdrag_Foto-Fredrik-Broman

Teknikens Hus vill tända intresse
för teknik, naturvetenskap och matematik

Teknikens Hus uppdrag är

att öka intresset för teknik, naturvetenskap och matematik hos barn och unga, med ett långsiktigt mål att stimulera till ökad kompetens, högre utbildning och på sikt tillväxt i regionen.