Vatten & energi

Vågkanalen i TeknikensHus

Få propellern att snurra
med vågenergi

Vattnet i älvarna ger energi till förädling av andra råvaror. Med sitt flöde från fjällen genom skogslandet ner till kusten är vattnet centralt i Teknikens Hus. På vägen från berg till hav tas energin i det fallande vattnet tillvara. I vågkanalen sätter du fart på det lilla vågkraftverket, som får propellern att snurra. Här finns ett av världens minsta fungerande vattenkraftverk, som du själv kan styra. Pumpa upp vattnet i vattentornet, släpp på och se hur mycket energi du kan producera. Sol- och  vindenergi finns också i experimentstationer.

Vår värld går (förhoppningsvis) mot en fossilfri framtid. Under 2021 påbörjades en förstudie med stöd av Luleå Energi och Vattenfall för att utveckla Teknikens Hus energiutställning. Förstudien ska leda fram till skapandet av en modern framtidsutställning som skildrar de stora industrisatsningarna  i vårt län inom förnybar energi och framställning av stål utan hjälp av fossila bränslen.