Vatten & energi

Vågkanalen i TeknikensHus

Få propellern att snurra
med vågenergi

Vattnet i älvarna ger energi till förädling av andra råvaror. Med sitt flöde från fjällen genom skogslandet ner till kusten är vattnet centralt i Teknikens Hus. På vägen från berg till hav tas energin i det fallande vattnet tillvara.

I vågkanalen sätter du fart på det lilla vågkraftverket, som får propellern att snurra.

Här finns ett av världens minsta fungerande vattenkraftverk, som du själv kan styra. Pumpa upp vattnet i vattentornet, släpp på och se hur mycket energi du kan producera.

Sol- och  vindenergi finns också i experimentstationer.