Verksamhet

Några ungdomar redigerar tv-inslag i Studio T i Teknikens Hus

I Studio T kan skolelever
skapa teve och film

Utställningar
På en utställningsyta av 2 300 m2 har interaktiva, tekniska utställningsmiljöer byggts upp. Dessa speglar viktiga delar i Norrbottens näringsliv – gruvbrytning, vattenkraft, stålverk, skogsindustri och senast datacenter.

I de här miljöer får du som besökare själv utforska tekniken. Du får pröva att styra en bergborrmaskin i full skala i gruvan eller manövrera en skogsmaskin som lastar timmerstockar. Genom förtydliganden och förenklingar ökas förståelsen för en ibland komplicerad teknik. Här ser man också tydligare kopplingarna mellan teknik och samhälle.

Verksamheten i Teknikens Hus förstärker människors möjligheter att delta i diskussionen om den teknik som påverkar vår framtid.

Cirka 300 m2 är avsatt för tillfälliga utställningar. De kan vara inhyrda eller egenproducerade och är ett viktigt komplement som ger goda möjligheter att belysa aktuella frågor och erbjuda underlag till pedagogiska program.

Planetarium
I utställningshallen återfinns ett digitalt planetarium sedan 2008, då det ersatte en mekanisk projektor. Här kan du se stjärnor och fjärran planeter i visningar tillsammans med studenter som stjärnguider eller Teknikens Hus pedagoger. I Planetariets repertoar finns också olika kupolfilmer med naturvetenskaplig anknytning, kortfilmer som sätter besökaren mitt i händelserna centrum.

Ett besöksmål
Under helger, skollov och sommarlov är Teknikens Hus ett populärt utflyktsmål för familjepubliken, ofta över flera generationer. Sommartid bedrivs också en del av programverksamheten, t ex vattenraketuppskjutning, utomhus i parken. Teknikens Hus är en plats, ett besöksmål för nyfikna i alla åldrar.

Fler än fyra miljoner (2018) har besökt Teknikens Hus från starten 1988. Ungefär hälften av årets c:a 100 000 besökare är vuxna.

Teknikens Hus utanför huset
Teknikens Hus producerar och turnerar också vandringsutställningar. De utställningar, som visats längst bort från Sverige är utställningarna Klimatgreppet – en solskenshistoria och Alla tiders poler.

Under 2011 var Klimatgreppet ett uppskattat inslag i Abu Dhabi Science festival. Utställningen Alla tiders poler eller Cold Poles – Hot stuff som den hette i USA gästade 2005 House of Sweden vid Svenska Ambassaden i Washington.

Skolverksamhet
Bland årets tusentals besökare utgör elever och lärare från skolor, förskolor och fritidshem en stor grupp som använder Teknikens Hus utställningar och pedagogiska program som komplement till skolans egen undervisning.

Omkring 15 000 elever deltar årligen i organiserad pedagogisk programverksamhet som leds av Teknikens Hus pedagoger. Eleverna får i mindre grupper arbeta med experiment och försök, i utställningarna eller i verkstäder och rum i anslutning till utställningshallen. De får dessutom utforska utställningarna på egen hand.

Teknikens Hus har under åren också bedrivit turnéverksamhet i Norrbottens län, med mindre utställningar eller ett mobilt planetarium. De senaste åren har science centret också byggt upp en omfattande resurs av undervisningsmaterial på olika teman, som kan lånas ut till länets skolor.

Utbildning, fortbildning och nätverk
Teknikens Hus samarbetar med lärarutbildningarna vid Luleå tekniska universitet i utbildningen av lärarstudenter i teknik. Kurserna syftar till att öka kunskapen om vad teknik innebär och sätta tekniken i ett större sammanhang. Vi arbetar tematiskt och ämnesövergripande.

Teknikens Hus är också en viktig resurs för lärarfortbildning i regionen. Ett antal fortbildningskurser i varierande ämnen med teknisk anknytning ges regelbundet, dels som öppna kurser, dels som skräddarsydda kurser för kommuner eller skolenheter.

Teknikens Hus driver sedan 1999 ett nätverk av lärare i sju av Norrbottens kommuner, Reg Tek (tidigare KIT). Science centret vill på detta sätt hjälpa till att höja kompetensen hos de deltagande lärarna och i dialog med dessa vara ett stöd för undervisningen i skolan. I de deltagande kommunerna verkar kontaktlärarna med ansvar för aktiviteter inom nätverket på det lokala planet, Teknikens Hus fungerar som regional samordnare. Med stöd av Stiftelsen Norrbottens Läns Arbetsstugor arbetar Teknikens Hus från hösten 2017 med att utvidga lärarnätverket att omfatta samtliga Norrbottens kommuner. Projektet kommer att pågå i fem år. Det inledande fokusområdet är att öka lärares och elevers digitala kompetens, ett område som införs i skolans läroplan 2018.

Sedan 2010 finns också LuTek, ett nätverk för Luleås lärare. Parterna Teknikens Hus, Luleå kommun och Luleå tekniska universitet kommer att fortsätta arbetet med att utveckla LuTek under ytterligare fem år, 2014 – 2019.
Inom LuTek finns nätverk där pedagoger inom förskola, grundskola och grundsärskola utbildas, delar erfarenheter, diskuterar, laborerar, reflekterar och tänker tillsammans om teknik och naturvetenskap.