Vetenskapligt råd

Teknikens Hus vetenskapliga råd består av företrädare för forskning vid Luleå tekniska universitet, inom olika områden. Det vetenskapliga rådet ska säkerställa vetenskaplig grund i all verksamhet; såväl utställningar som program och skolprogram.

Det vetenskapliga rådet är utsett av rektorsämbetet vid Luleå tekniska universitet och består av följande ledamöter:

Teknikvetenskap och matematik
Universitetslektor Joakim Lundgren

System- och rymdteknik
Professor Peter Parnes och professor Javier Martin Torres

Samhällsbyggnad och naturresurser
Professor Christina Wanhainen

Konst, kommunikation och lärande
Professor Eva Alerby

Hälsovetenskap
Professor Catrine Kostenius

Ekonomi, teknik och samhälle
Professor Mats Westerberg